img
Príspevok na elektrický vozík pre p. F Petrasa

Víťaz

#64

Celkový počet hlasov

126hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

František Petras

Účel použitia príspevku

príspevok na nový elektrický vozík pre pána Františka Petrasa

O príjemcovi príspevku

Príspevok by sme chceli venovať pánovi Františkovi Petrasovi, ktorý nám napísal súkromnú správu na profile FB Nemocnice Bory. Od narodenia je na vozíku, je ženatý a má 11-ročného syna. Každý deň používa elektrický vozík. Pomáha manželke s nákupmi, chodí von so synom. Vozík je pre neho veľmi dôležitý. Má nárok na nový vozík z poisťovne, ale môžu mu dať iba časť sumy. Vozík stojí 13 900 Eur. poisťovňa mu dá maximálne 4 979,09 Eur. Zbytok musí doplatiť, ale pán Petras si to nemôže dovoliť, pretože majú úver, manželka sa stará o neho, nechodí do práce. O príspevok sa uchádza aj na stránke ľudiaľudom, ale k cieľovej sume mu ešte chýba viac ako polovica nákladov na vozík.