img
Pro Aničku

Víťaz

#36

Celkový počet hlasov

501hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Veronika Jordánová, Aničky maminka

Účel použitia príspevku

rehabilitace a cvičení

O príjemcovi príspevku

Příspěvek je pro statečnou Aničku, která potřebuje nákladnou rehabilitaci. Anička trpí Těžká Mikrocefalie, rozsáhlá vrozená vývojová vada mozku, Hypoplazie mozkových hemisfér, Lissencefalie, Ageneze corpus callosum, těžká psychomotorická retardace, sekundární epilepsie, Atrofie zrakových nervů, centrální postižení zraku, kontraktury v loktech a podkolení, Hypoplazie mikrokronia, Kvadruspasticita, Axální hypotonie, Kyfoskoliosa, Hypotrofie svalstva, podvýživa) - proto je Anička dokázána na pomoc druhé osoby a ty 24/7. https://www.facebook.com/profile.php?id=100045067695223, http://www.dotek-svetla.cz/anna-2/