img

Víťaz

#60

Celkový počet hlasov

78hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Psi na život, o.z.

Účel použitia príspevku

Náklady spojené s výcvikom šteniatka na úlohu vodiaceho psa - veterinárna starostlivosť, krmivo, tréningový proces a pod

O príjemcovi príspevku

Cieľom občianskeho združenia Psi na život je vytvárať zohraté dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča životom. OZ pripravuje psi na život, s ktorými je psina, ale na ktoré sa môže nevidiaci človek aj 100% spoľahnúť a viesť tak plnohodnotný a nezávislý život. OZ úzko spolupracuje s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá v roku 1995 položila podmienky pre prvý výcvik vodiacich psov na Slovensku.