img
Radosť v očkách najmenších a podpora kreativity

Víťaz

#19

Celkový počet hlasov

771hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Škôlka Jankolova

Účel použitia príspevku

Príspevok bude použitý na obnovu starých a zničených stavebníc.

O príjemcovi príspevku

Materská škola na Jankolovej ulici 8 v Petržalke je 4-triedna materská škola. Bola prvou dostavanou materskou školou na sídlisku Ovsište a dňa 1.4. 1978 odovzdaná do užívania. V našej materskej škole okrem dostatočného pohybu detí na čerstvom vzduch preferujeme aj rozvíjanie čitateľskej gramotnosti systematickým aplikovaním metodiky „Tréningu fonematického uvedomovania podľa Eľkonina“. Jedna z mála ciest ako získať, obnoviť a podporiť predprimárne vzdelávanie pre najmenších je získať finančné prostriedky z grantu, ktoré by boli použité na nákup nových a obnovu zničených a nefunkčných stavebníc. Rozpočet: Magformers JUMBO box 2x v cene 286e/ks a príslušenstvo 41e, digitálne mikrofony (mali sme v minulosti v MŠ na rozvíjanie jazykových kompetencii ) 2x 34e, Genii Creation ART Fantasy - drevena stavebnica 241e a lego MEGA BLOKS Labková patrola Auto balíček choď a zachraňuj HFC18 v cene 52e, LEGO DUPLO 10969 Hasičské auto 25e.