img
Ragby: podpora sportu a hodnot mládeže

Víťaz

#91

Celkový počet hlasov

31hlasov

Výška finančného príspevku

700
Príjemca príspevku

Rugby club Kralupy nad Vltavou

Účel použitia príspevku

Nákup tréninkových pomůcek a organizační zajištění fungování klubu

O príjemcovi príspevku

Ragby u dětí rozvíjí systém hodnot, které se v dnešní době vytratily nebo byly nahrazeny hodnotami povrchními. Je to ideální sport pro děti a mládež. Vychovává k odvaze a statečnosti, rozhodnosti, odolnosti a zvyšuje sebevědomí. Učí kolektivní spolupráci a zodpovědnosti za vlastní jednání. Ragby je hra pro každého, pro muže i ženy. Žákovské kategorie jsou toho důkazem, neboť chlapci a dívky hrají spolu v jednom týmu, pro malé i velké, rychlé i pomalé, hubené i silnější. Ragby je o kamarádství a o respektu k soupeři, spoluhráči se v zápase musí spolehnout jeden na druhého, zároveň respektují soupeře a nesníží se k nečestnému jednání, etika hry to nedovolí. SOUDRŽNOST (solidarita) – Ragby má sjednocujícího ducha, který vytváří doživotní přátelství, kamarádství, schopnost týmové práce a spolehlivosti bez ohledu na kulturní, zeměpisné, politické nebo náboženské rozdíly. KÁZEŇ (disciplína) – Kázeň je nedílnou součástí ragby na hřišti i mimo ně. Odráží se v ní respekt k pravidlům, předpisům a základním hodnotám. ÚCTA (respekt) – Úcta ke spoluhráčům, soupeřům, rozhodčím a všem zúčastněným ve hře je prvořadá. ČESTNOST (integrita) – Čestnost je základním prvkem ragby. Je vytvářena poctivostí a fér hrou.