img
Regionálne centrum – Sloboda zvierat, Prešov

Víťaz

#53

Celkový počet hlasov

234hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Regionálne centrum - Sloboda zvierat, Prešov

Účel použitia príspevku

Financovanie liekov a veterinárneho ošetrenia túlavých zvierat - zvierat NIKOHO

O príjemcovi príspevku

Naša organizácie vznikla ako regionálne centrum Slobody zvierat v Prešove. Naše ciele sú zhodné s cieľmi Hlavnej organizácie, čo je záchrana a pomoc zvieratám v núdzi, rozširovanie povedomia o problematike túlavých zvierat, týranie a množenia zvierat za účelom zisku v nehumánnych podmienkach. Celá naša práca je založená na dobrovoľníctve, keďže naše OZ nezamestnáva ani jedného člena a všetci členovia svoju prácu robia bez nároku na mzdu. Naše hlavné ciele sú hlavne starostlivosť a eliminácia ferálnych (divých) mačiek, čo momentálne považujeme za najpálčivejší problém nielen v mestách. Takisto sa zapájame do kampaní organizovaných hlavnou organizáciou SZ, ale vytvárame aj vlastné kampane na edukáciu a rozširovanie povedomia o problémoch týkajúcich sa zvierat. Keďže ako OZ nie sme financovaní štátom ani samosprávami, sme odkázaní na dary a rôzne granty, preto veľmi radi využívame aj túto možnosť získania prostriedkov, aby sme naše ciele mohli naplniť.