img
Rehabilitácia a športová príprava

Víťaz

#5

Celkový počet hlasov

0hlasov

Výška finančného príspevku

Príjemca príspevku

Ján Hašuľ

Účel použitia príspevku

Ján Hašuľ je mladý študent, športovec s veľkým srdcom a veľkou chuťou víťaziť nielen v športe, ale aj v neľahkej životnej situácii. Narodil sa s rázštepom chrbtice a lekári mu predpovedali len pár týždňov života. Dnes má Janko 24 rokov a ja napriek svojmu hendikepu reprezentuje mesto Snina, v disciplíne vrh guľou telesne postihnutých získal viacero ocenení, nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí. Finančné prostriedky grantu Nadácie Penta boli v Jankovom prípade použité pre potreby rehabilitácie, rekondície a športovej prípravy.

O príjemcovi príspevku