img
Rehabilitácie pre bývalú kolegyňu Evu Čičkovú

Víťaz

#34

Celkový počet hlasov

547hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Eva Čičková

Účel použitia príspevku

Rehabilitácie pre Evu Čičkovú

O príjemcovi príspevku

Eva, je naša bývalá kolegyňa, ktorá 13 rokov pracovala v NMH na obchodnom oddelení. V roku 2019 jej po prekonaní virózy chrípky ochrnuli obe ruky, následne aj obe nohy a odvtedy je imobilná na invalidnom vozíku. Sama vychováva 14 rocné dieťa a jej snahou je sa čo najskôr začleniť do bežného života a byť sebestačnou a dobrou mamou pre svoju dcéru. Preto je veľmi dôležité, aby mohla absolvovať rehabilične cvičenia, ktoré sú najúčinnejšie pri zlepšovaní jej mobility. Tie bohužiaľ nie sú hradené z verejného zdravotníctva. Preto by som rada zažiadala o príspevok na tieto procedúry.