img
Rehabilitácie pre Emmku

Víťaz

#38

Celkový počet hlasov

465hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Emma Gajdošová

Účel použitia príspevku

Príspevok bude použitý na rehabilitácie pre Emma Gajdošová.

O príjemcovi príspevku

Emma Gajdošová je deväť ročné dieťa so spastickou kvadruparézou, pripútané na invalidný vozík, mentálne v poriadku. Navštevuje bežnú základnú školu, má pedagogického asistenta. Keďže je pre Emmku vzdelanie veľmi dôležité a veľmi rada sa učí, potrebuje pravidelné rehabilitácie na uvoľňovanie spasticity, aby mohla napredovať. Ideálne sú rehabilitácie a vodné terapie, ktoré uvoľňujú jej stuhnuté svalstvo. Emmka veľmi rada číta , učí sa anglický jazyk a navštevuje ZUŠ, hru na keyboard.