img
Rehabilitácie pre Matiaska

Víťaz

#27

Celkový počet hlasov

677hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Euro deťom n.f. , / Matias Fraňo

Účel použitia príspevku

Financie by boli použité na intenzívne rehabilitácie a terapie pre 5 ročného Matiaska v Hendi Centre s.r.o. Piešťany

O príjemcovi príspevku

Euro deťom n.f. pomáha a podporuje zdravie ZŤP detí a ich rodiny na Slovensku. Jedným z nich je aj malý bojovník Matiasko Fraňo, ktorému by som prostredníctvom fondu Euro deťom n.f. a Grantu nadácie Penta, podal pomocnú ruku. Matiasko má vrodenú chybu mozgu, svalovú hypotóniu a trvalú inkontinenciu moču a stolice, 3 st. Okrem toho poruchy prehĺtania a sania, defekt medzikomorovej priehradky a strabizmus. Je ležiaci. Vďaka intenzívnym rehabilitáciám a špeciálnym terapiám, má veľkú šancu na zlepšenie. Takýto pobyt je pre rodinu finančne nákladný a žiaľ nemôže si ho dovoliť. Rád by som dal Matiaskovi šancu a tak mu spoločne pomohli, posunúť sa o krôčik vpred.