img
Rehabilitácie pre Sabínku

Víťaz

#3

Celkový počet hlasov

1354hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Sabínka Fajnorová

Účel použitia príspevku

REHABILITAČNÝ POBYT V HENDI CENTRE V PIEŠŤANOCH

O príjemcovi príspevku

Sabínka sa narodila 22.5.2013 s ochorením 3 komorový hydrocefalus. Od 5.mesiaca života sa jej diagnóza začala prejavovať v pohybovom aj mentálnom zaostávaní. Na MRI sa zistilo, že má okrem hydrocefalu aj drobné uzlíky šedej hmoty v pravej strane komory a na mozgovom kmeni. Tieto uzlíky sa nedajú vybrať operačne a ani genetici nezistili ich pôvod. Sabínka, aby napredovala mentálne aj pohybovo, mesačne absolvuje rehabilitačné pobyty, logopedické cvičenia, muzikoterapiu. Dnes v desiatich rokoch sa dokáže sama posadiť, postaviť a prejsť sa s oporou, hrá sa s hračkami. Motoriku má oslabenú a nevie sa sama ani najesť. Sabínka napreduje síce pomaly, ale každý jeden pokrok teší nielen rodičov, ale aj jej okolie a stáva sa hnacím motorom ísť ďalej a podporiť ju k čo najväčšej samostatnosti. Účel našej žiadosti: REHABILITAČNÝ POBYT V HENDI CENTRE V PIEŠŤANOCH. Ďakujeme za Váš hlas a podporu. Veľmi si to vážim, Sabínkina rodina a aj samotná Sabínka je obdivuhodná, odhodlaná bojovať ďalej a je úžasné sledovať každý jeden jej pokrok, ktorý po absolvovaní rehabilitácií urobí a budem rada, že aspoň touto formou jej pomôžeme!