img
Revitaliz. extern. ihriska pre plážový volejbal

Víťaz

#27

Celkový počet hlasov

677hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Športový klub Hamuliakovo o.z.

Účel použitia príspevku

Finančný príspevok z projektu chceme využiť na zlepšenie úrovne exteriérového beachového ihriska v obci Hamuliakovo.

O príjemcovi príspevku

Športový klub Hamuliakovo vznikol už v roku 1929. Volejbalový oddiel sa u 6 rok intenzívne venuje tréningovej a súťažnej činnosti mládeže. Pod SVF hráva v 9 mládežníckych súťažiach chlapcov i dievčat. Hlavným cieľom klubu je rozhýbať mládež a vypestovať v nich lásku k volejbalu. Hráme v 9 súťažiach, v letnej sezóne aj beach volejbal. Okrem Hamuliakova sa nikde na okolí nenachádza externé ihrisko pre plážový volejbal. Toto ihrisko je využívane nielen športovým klubom, ale aj verejnosťou.