img
Rozhovory, hry, spoločný voľný čas v škole

Víťaz

#38

Celkový počet hlasov

277hlasov

Výška finančného príspevku

900
Príjemca príspevku

Občianske združenie "Pre našu školu"

Účel použitia príspevku

Vytvorenie priestoru na trávenie voľného času pre žiakov a učiteľov, prebudovanie starých vitrín na miesta na sedenie

O príjemcovi príspevku

Deti Spojenej školy pre deti s tel. postihnutím Mokrohájska 3 by získali priestor na spoločné rozhovory, sedenie, rozvoj psychomotorických zručností. Z grantu by sa financovala revitalizácia vitrín (podklady na sedenie a manipulačná doska)