img
Rozvoj komunikácie u detí s mentálnym postihnutím

Víťaz

#79

Celkový počet hlasov

31hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava

Účel použitia príspevku

Podpora komunikácie detí a žiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím.

O príjemcovi príspevku

Škola sa zameriava na vzdelávanie detí a žiakov s viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím, ale i žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. Komunikácia týchto detí je základom socializácie a samostatnosti v intaktnej spoločnosti.