img
Skauti od Berounky staví vlastní loď

Víťaz

#89

Celkový počet hlasov

25hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Junák - český skaut, přístav Dub Všenory, z.s.

Účel použitia príspevku

Vodní skauti loni postavili vlastní molo, opravuji loděnici u Berounky a nyní se chystají na stavbu vlastní lodi.

O príjemcovi príspevku

Příjemce je oddíl vodních skautů působící dlouhodobě v obci Všenory (Praha-Západ). Oddíl vede místní mládež k tradičním skautským hodnotám, ale projekty jako je tento podporuje i tvořivost a zručnost dětí a jejich vztah k věcem (aby věděly, jak se vyrábějí s také kolik stojí). Poskytnutý příspěvek by pokryl zejména nákup materiálu (sklotextilie, pryskyřice, a další), chybějící nástroje a také ochranné pomůcky (aby co největší část prací mohly provádět i děti, nejen dospěli vedoucí). V případě poskytnutí finanční podpory můžeme loď pojmenovat/pokřtít.