img
Slunce v očích našich dětí

Víťaz

#73

Celkový počet hlasov

44hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Centrum pro rodinu Rudňáček, z.s

Účel použitia príspevku

Pořízení herních prvků, vybavení a hraček do herny

O príjemcovi príspevku

„Slunce v očích našich dětí“ nabízí dětem a rodinám s dětmi místo, kde mohou trávit svůj volný čas, využívat nabízené programy, zázemí, obohacovat své dovednosti nebo se aktivně podílet na přípravě programů či aktivitách centra. Zaměřujeme se na volnočasové aktivity pro děti od narození do 11 let, na služby v péči o dítě, příměstské tábory pro děti 3-11 let a organizujeme akce pro širokou veřejnost v průběhu celého roku na dobrovolnické bázi. Akce vnímáme jako smysluplná náplň volného času, nových zkušeností, poznatků, seberealizace a naplnění zájmu a potřeb občanů.