img
Socializácia pohybom

Víťaz

#97

Celkový počet hlasov

7hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

JUDO Trebišov o.z.

Účel použitia príspevku

Športové prostriedky, náradie, náklady na prenájom

O príjemcovi príspevku

Judo Trebišov o.z. je zakladajúci klub. Jeho cieľom je socializovať deti športom, naučiť ich základné techniky sebaobrany. Judo je jedným zo športov, ktoré učí disciplíne, obratnosti, koordinácii, rovnováhe, koncentrácii a stimuluje taktické myslenie a podporuje sebavedomie. Dieťa sa prostredníctvom Juda učí rešpektovať a rozvíjať sebakontrolu.