img
SOM TU, ALE SOM INÝ

Víťaz

#53

Celkový počet hlasov

269hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

ZŠ Hutnícka 16, Spišská Nová Ves

Účel použitia príspevku

Na zakúpenie pomôcok, ktoré by zdravotne znevýhodneným deťom zjednodušili učenie základných zručností pre osvojenie si čítania a písania, matematických znalostí a zručností, pomôcky na tréning hrubej motoriky, vnímanie umenia- zakúpením hudobných nástrojov.

O príjemcovi príspevku

Keď som prvýkrát v roku 2021 navštívila s našim zajkom Smejkom detičky ZŠ Hutnícka v Spišskej Novej Vsi, tešila som sa ako malá, že detičkám hravou formou vysvetlíme dôležitosť umývania si ručičiek ( bolo to obdobie nášho úhlavného nepriateľa COVID- u) . Keď zajko vstúpil do triedy, ozývalo sa samé pišťanie, smiech, každý sa s ním chcel objať i odfotiť. Predbiehali sa, ktorý si lepšie umyje rúčky a zajko si s ním ťapne. Pán zástupca nás potom vzal na druhé poschodie, kde nás pred vstupom do triedy upozornil, že tu budú detičky trošku „iné“. Autisti. S týmto pojmom som sa stretla iba teoreticky. V triede nás už čakali pani učiteľky, krásne, usmiate, plné vzrušenia a radosti, čo ich zverencov čaká. Druhé mamy, ktorým bezvýhradne odovzdávajú každý deň svoje krehké dušičky tieto nevinné stvorenia. Tie si nás viac menej ani nevšimli, že sme vošli. Ten krátky čas, ktorý sme tam s nim strávili vo mne zanechal hlbokú stopu. Hrdlo som mala stiahnuté, v srdci pocit hanby, keď som si spomenula na každé karhanie môjho synčeka, že sa pomaly oblieka, že dostal poznámku, lebo cez prestávku behal pomedzi lavice, že sa z ihriska vrátil za tmy. V duchu som mu ďakovala za to, že je taký úžasný, zdravý, za jeho farebný svet plný fantázie a huncúctiev. Často sledujem príspevky školy na sociálnej sieti ako s detičkami v triede pracujú, tvoria, chodia na výlety a každý deň dokazujú nielen detičkám, ich rodičom, ale nám všetkým, že hoci sú iné, majú právo na spoločnosť, vzdelanie, športy, lásku, na spoznávanie sveta mimo ich bezpečnú bublinu. Preto by som s úctou a pokorou chcela vyjadriť poklonu paniam učitelkám i vedeniu školy, že prevádzkujú takéto dve triedy, že tieto detičky prijímajú, neúnavne ich začleňujú do spoločnosti a vytvárajú im priestor pre bežný život v rámci ich možností. A ako si predstavujem, že by mohli využiť grant? Na zakúpenie pomôcok, ktoré by paniam učiteľkám zjednodušili učenie základných zručností pre osvojenie si čítania a písania, matematických znalostí a zručností, vzdelávacích kartičiek na učenie farieb a rozvoj slovnej zásoby, senzorického vnímania. Pomôcky na tréning hrubej motoriky, učiť ich umeniu- zakúpením hudobných nástrojov, stolového bábkového divadla, učiť ich ručným prácam, cestovať s nimi. Autizmus nie je choroba. Je to iba iný zmysel bytia, žitia. Celkovo iný spôsob vnímania sveta a vzťahov, najmä ich nepochopenie. Nie je to okova na nohe, ani koniec normálneho života, sebarealizácie či manželstva. „Cesta k zlepšeniu stavu dieťaťa s autizmom je, aby sme my, ktorí dieťa obklopujeme, pomohli mu v čo najväčšej miere porozumieť nášmu naňho chaoticky pôsobiacemu svetu “ Ďakujeme za Vašu podporu.