img
ŠPLHANIE KEŽMARČIAT

Víťaz

#26

Celkový počet hlasov

461hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Základná škola, Kežmarská 30, Košice

Účel použitia príspevku

Vybudovanie netradičného ihriska na šplh a lezenie - efektívne využitie priestoru v areáli školy pre deti a mládež.

O príjemcovi príspevku

Hlavným cieľom školy, založenej v r. 1967, je poskytovať kvalitné vzdelávanie. Týmto príspevkom by radi zefektívnili zmysluplné využitie voľného času, a to vybudovaním netradičného ihriska. Toto ihrisko zdokonalí lezecké schopnosti a zručnosti detí a mládeže. Rozvinie ich telesnú zdatnosť a podporí ich zdravý životný štýl vo voľnočasových pohybových aktivitách, ako prevencia a podpora zdravia. Ďakujeme.