img
Spolu sme silnejší

Víťaz

#95

Celkový počet hlasov

22hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ - Život naruby

Účel použitia príspevku

Preplatenie nákladov spojených s realizáciou víkendového stretnutia rodičov handicapovaných detí.

O príjemcovi príspevku

OZ zamerané na prácu rodín s handicapovanými deťmi, ženami v rizikovom tehotenstve, osvetu, prevenciu a podporu zdravia.