img
Šport pre všetkých

Víťaz

#94

Celkový počet hlasov

9hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Hokejový klub Levice

Účel použitia príspevku

Pomôcky pre športové použitie napr.: prekážková dráha , jump - trampolíny,

O príjemcovi príspevku

Hokejový klub Levice sa v rámci viacerých svojich projektov zameriava na rozvoj športovej aktivity detí s rodinami v regióne Tekova a širšom okolí okresu Levice. Z hľadiska samotného športu a športových aktivít Hokejového klubu ide o zdravotnú prevenciu, aktívne využitie voľného času a získavanie zdravého životného štýlu, pizitívnych emócií u detí aj ich rodičov. Aktivity spojené s projektom " Šport pre všetkých" sú zamerané nma telesný rozvoj ako aj rozvoj pohybových zručností a schopností, kultúre pohybu bežnej populácie.