img
Šport – pre zdravý životný štýl u detí a mládeže

Víťaz

#89

Celkový počet hlasov

25hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou, o. z.

Účel použitia príspevku

Športové náčinie a náradie pre deti a mládež.

O príjemcovi príspevku

Tento príspevok chceme využiť pre deti mládež v školskom veku od 6 do 18 rokov.