img
Športové potreby pre deti

Víťaz

#102

Celkový počet hlasov

13hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Futbalový klub Močenok

Účel použitia príspevku

Nákup dresov a športových pomôcok

O príjemcovi príspevku

FK Močenok - ide o športovú organizáciu, ktorá sa primárne zameriava na výchovu mládeže po športovej stránke.