img
Sprevádzanie na ceste

Víťaz

#75

Celkový počet hlasov

85hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Renáta Labantová

Účel použitia príspevku

Vzdelavanie sa na prácu s rodičmi handicapovanych deti

O príjemcovi príspevku

psychologička aktuálne na predĺženej rodičovskej dovolenke s handicapovaným synom