img
Sprevádzanie na ceste

Víťaz

#23

Celkový počet hlasov

686hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Renáta Labantová

Účel použitia príspevku

Doplnenie vzdelania a potrebných kompetencií na sprevádzanie rodičov detí s diagnózou Spina Bifida.

O príjemcovi príspevku

Vyštudovaná psychologička s handicapovaným 4-ročným synom.