img
Šťastné deti ❤ Zdravé deti

Víťaz

#78

Celkový počet hlasov

50hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Súkromná materská škôlka SOVIČKA

Účel použitia príspevku

Zveľadenie vonkajšieho prostredia pre deti, obnova detského ihriska a zakúpenie hracích prvkov.

O príjemcovi príspevku

Finančný príspevok žiadam pre materskú škôlku, ktorá je zaradená v sieti MŠ SR. Zariadenie poskytuje vzdelávanie v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre deti vo veku 2,5-6 rokov. V zariadení sa nachádzajú aj deti so špeciálnymi potrebami, ktoré sa vzdelávajú formou inklúzie. Je to zariadenie, ktoré prostredníctvom zážitkového učenia a enviromentálnej výchovy vzdeláva a vychováva deti.