img
Študijný koordinátor

Víťaz

#87

Celkový počet hlasov

27hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

urogynekologický úsek, Nemocnica Bory

Účel použitia príspevku

zaplatenie študijného koordinátora pre vedecké účely

O príjemcovi príspevku

zaplatenie študijného koordinátora, t.j. osoby s minimálnym zdravotníckym úväzkom, ktorá sa bude administratívne podieľať na organizačnom chode prebiehajúcich vedeckých štúdií, ktoré realizujeme v rámci urogynekologického úseku. úlohou študijného koordinátora je napr. kontaktovať pacientky na plánované vyšetrenia, prepisovať namerané údaje (napr. pri ultrazvukovom vyšetrení a pod.) do elektronickej formy, zabezpečovať dohľad nad spotrebným materiálom a informovanými súhlasmi. Momentálne je urogynekologický úsek súčasťou dvoch multicentrických randomizovaných štúdií so zahraničnou účasťou, ktoré vyžadujú nielen veľký zápal, nadšenie a odbornosť nášho zdravotníckeho personálu, ale aj veľa času na administráciu všetkých údajov a kontaktovanie pacientok participujúcich na výskume. V zahraničí je takto zamestnaná v každom nemocničnom zariadení osoba, ktorá zabezpečuje chod viacerých štúdií naraz. Výrazne by nám to zefektívnilo pracovné podmienky a umožnilo zaradiť sa medzi špičkové pracoviská, kde je táto funkcia samozrejmosťou.