img
Štúdio audiovizuálnej tvorby a živého vysielania

Víťaz

#11

Celkový počet hlasov

991hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Študentské združenie IRŠ TLIS pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Účel použitia príspevku

Rozšírenie technického vybavenia štúdia pre audiovizuálnu produkciu rozhlasového vysielania, podcastov a streamov.

O príjemcovi príspevku

Internátne rozhlasové štúdio IRŠ TLIS pod záštitou Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave je občianske združenie študentov fungujúce nepretržite od roku 1981. Poskytuje platformu pre študentov, ktorí sa so zanietením venujú a vzdelávajú v oblasti rozhlasového vysielania a organizácii kultúrnych podujatí. Z jeho radov do profesného sveta mediálnej sféry vyšlo mnoho ľudí a taktiež IRŠ TLIS bolo základným kameňom pre mnohé slovenské rádia. Hlavnou náplňou je tvorba kvalitného rozhlasového vysielania zameraného na alternatívnu hudobnú scénu, študentský život a oblasť kultúry a umenia. Žánrovým zameraním, dramaturgiou, hudobným výberom a dĺžkou činnosti je unikátnym fenoménom bratislavského kraja. IRŠ TLIS aktívne podporuje iné benefičné neziskové organizácie spoluprácou pri tvorbe audio materiálov na ich propagáciu a osvetu. Zároveň sa snaží byť v samotnom so srdcom bratislavskej kultúrnej scény, a to prostredníctvom viacerých partnerstiev s rôznymi kultúrnymi inštitúciami a priestormi spájajúcimi kretívnu komunitu v meste. IRŠ TLIS je viac ako združenie študentov, je miestom, kde sa mladá generácia objavuje krásy rozhlasového umenia, zdieľa znalosti z genrácie na generáciu a odovzdáva lásku k nemu ďalším generáciám.