img
Synchro Slovakia

Víťaz

#23

Celkový počet hlasov

475hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Slávia STU Artistic Swimming

Účel použitia príspevku

Príprava reprezentácie SR v umeleckom plávaní na vrcholné podujatie v Japonsku.

O príjemcovi príspevku

Reprezentácia SR v umeleckom plávaní .