img
Tábor snov, pre deti na vozíku

Víťaz

#63

Celkový počet hlasov

122hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Účel použitia príspevku

Príspevok bude využitý na pokrytie nákladov za stravu a ubytovanie pre dobrovoľníkov počas tábora pre deti na vozíkoch.

O príjemcovi príspevku

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR pomáha deťom a dospelým s rôznymi svalovými ochoreniami. Jej činnosť poznám dlhé roky. Rád by som pomohol pri získaní príspevku na pokrytie nákladov pre dobrovoľníkov, ktorí chodia na letné tábory. Deti na vozíkoch nemôžu ísť na bežný tábor, pretože potrebujú bezbariérové prostredie, veľa fyzickej pomoci a program prispôsobený ich zdravotnému stavu. Toto všetko vie OMD v SR zabezpečiť a dobrovoľnícka pomoc je nevyhnutnou súčasťou každého letného tábora pre deti. Príspevok pomôže dofinancovať náklady na dobrovoľníkov na letný tábor na Duchonke.