img
Tanec,ako životný štýl

Víťaz

#97

Celkový počet hlasov

7hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Seniori Partizán FS, OZ

Účel použitia príspevku

Krojový odev

O príjemcovi príspevku

Seniorské folklórne hnutie v súčasnosti predstavuje jednu z dôležitých zložiek folklórneho hnutia. Seniori Partizán FS pôsobia na tejto pôde už viac ako 15 rokov. Uvedomujeme si, že seniorské folklórne kolektívy majú nezastupiteľné miesto vo vytváraní obrazu o folklórnych prejavoch u verejnosti, no zároveň majú vzhľadom na svoje personálne obsadenie a interpretačné možnosti aj špecifické požiadavky. Cieľom OZ Seniori Partizán FS je uchovávanie a rozvíjanie ľudového umenia a šírenie duchovnej i materiálnej kultúry ako aj združovať a podporovať ľudí so záujmom o ľudové umenie a podporiť ich aktívnu rolu v spoločnosti a rozšíriť priestor na sebarealizáciu.