img
Taneční pár TK MORAVIA STARLET Brno

Víťaz

#82

Celkový počet hlasov

63hlasov

Výška finančného príspevku

700
Príjemca príspevku

Taneční pár Nadine Farah a Adam Čapov

Účel použitia príspevku

Startovné na soutěžích, soustředění, Oblečení, do budoucna cesty do zahraničí

O príjemcovi príspevku

Pro taneční pár Nadine a Adam