img
Teller Acuity Cards – test zrakovej ostrosti

Víťaz

#89

Celkový počet hlasov

13hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Účel použitia príspevku

Nákup testu zrakovej ostrosti pre deti s poruchou zrakového vnímania

O príjemcovi príspevku

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. ponúka poradenstvo a podporuje službami rodiny, ktoré majú dieťatko s rizikovým vývinom do 7 rokov, abmulantne i doma. Deti môžu mať rôzne znevýhodnenia, ku ktorým patrí aj porucha zrakového vnímania. Práve pre túto skupinu detí by slúžil test zrakovej ostrosti Teller Acuity Cards, info su na stránke https://www.precision-vision.com/products/grating-acuity-tests/teller-acuity-cards/teller-acuity-cards/