img
Tréningy pamäte pre seniorov

Víťaz

#67

Celkový počet hlasov

57hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nemocnica Stropkov, Všeobecná nemocnica Banská Štiavnica

Účel použitia príspevku

Pre nemocnice SP a BŠ na kúpu mobil. stolíka 200 € (2 x 200 € ) a spoločenských hier na tréning pamäte 300 € (2 x 300 €)

O príjemcovi príspevku

Cieľom projektu je realizácia aktivít určených na tréning pamäte hospitalizovaných pacientov – seniorov v nemocniciach v Stropkove a Banskej Štiavnici. Aktivity budú realizované dobrovoľníkmi z dobrovoľníckych centier Krajší deň. Tradícia dobrovoľníctva v nemocniciach Svet zdravia siaha do roku 2016. Od toho času vzniklo a aktívne pracuje už 13 dobrovoľníckych centier. Dbáme na prístup dobrovoľníkov, ktorý pomôže a poteší pacientov a bude hájiť dobré meno nemocníc. Myslíme na jedinečnosť každého pacienta a preto dobrovoľnícke aktivity prispôsobujeme hlavne záujmu a potrebám našich pacientov. V dobrovoľníckych centrách vieme a chceme nadviazať na prácu odborných zamestnancov oddelení v zmysle podpory a realizácie tréningov pamäte a týmto spôsobom prispievať k mentálnej kondícií seniorov a realizovať zaujímavé aktivity v duchu prosociálneho správania. Doposiaľ sa nám podarilo vo Svete zdravia vytvoriť a využívať edukačnú brožúru „Tréningy pamäte pre seniorov“ a edukačný list s množstvom zaujímavých a hravých postupov. Máme snahu pokračovať v tvorbe podobných brožúr a pracovných listov a reagovať tak vždy na aktuálne potreby pacientov. Edukačné aktivity plánujeme dopĺňať hraním spoločenských hier určených tiež na tréning pamäte seniorov. Chceme vytvoriť mobilné stolíky, ktoré budú obsahovať nami vytvorené brožúry, pracovné listy a spoločenské hry. Obsah stolíkov budeme priebežne obmieňať a znásobovať. Tréningy pamäte budú realizované dobrovoľníkmi v čase kedy pacienti neabsolvujú odborné vyšetrenia, teda sú v izbách. Sekundárnym cieľom aktivity je vyplnenie voľného času pacientov seniorov a spríjemnenie ich hospitalizácie. K pacientom budeme pristupovať tak, aby na hospitalizáciu mali aj pekné spomienky. Pilotne budeme aktivity realizovať v nemocnici v Stropkove, v ktorej plánujeme spustenie dobrovoľníckeho projektu Krajší deň. Zároveň budeme realizovať tréningy pamäte aj v nemocnici v Banskej Štiavnici. Po roku realizácie aktivity poskytneme naše skúsenosti a postrehy z praxe dobrovoľníckym centrám Krajší deň. Na základe našich skúsenosti budú môcť realizovať aktivitu aj ostatné nemocnice.