img
Trnava žije stolným tenisom

Víťaz

#19

Celkový počet hlasov

892hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Mestský stolnotenisový klub Trnava, o.z.

Účel použitia príspevku

Finančné prostriedky budú použité na moderné pomôcky pre zdokonalenie úderovej techniky, telesnej gramotnosti a iné.

O príjemcovi príspevku

MSTK sa stal jedným z najväčších stolnotenisových klubov v Trnavskom kraji, ktorý za posledný rok zdvojnásobil svoju členskú základňu.