img
Účasť študentov robotického krúžku na súťažiach

Víťaz

#91

Celkový počet hlasov

18hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava

Účel použitia príspevku

Podpora robotického krúžku, náklady s účasťou na medzinárodných súťažiach, zakúpenie vybavenia a súčiastok na robotov

O príjemcovi príspevku

Gymnázium Grösslingová je považovaná za prestížne gymnázium s rozšíreným vyučovaním matematiky, kde študenti majú vášeň pre učenie a kde taktiež môžu rozvíjať svoje schopnosti, naberať skúsenosti a formovať svoju budúcnosť.