img
Učíme pre život

Víťaz

#39

Celkový počet hlasov

446hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 20 Bratislava 850 07

Účel použitia príspevku

Finančný príspevok na tréningový externý defibrilátor (AED) pre žiakov Strednej zdravotníckej školy

O príjemcovi príspevku

SZŠ vzdeláva žiakov v zdravotníckych povolaniach asistent výživy, masér a praktická sestra. Jedným z predmetov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu je predmet prvá pomoc. Žiaci sa naučia poskytovať prvú pomoc v rôznych situáciách ohrozujúcich zdravie a život. V súčasnosti sa poskytovanie kardiopulmonálnej resucitácie človeku pri náhlom zlyhaní srdcovej činnosti posunula od použitia vlastných rúk k použitiu prístrojovej techniky. Automatický externý defibrilátor (AED) musí byť umiestnený vo verejných priestoroch, kde sa združuje väčšie množstvo ľudí (nákupné centrá, letiská, športoviská apod.) a je určený pre laickú verejnosť. Tréningový externý defibrilátor pomôže našim žiakom naučiť sa obsluhovať plnoautomatický AED. Súčasne ho využijeme na edukáciu verejnosti napr. počas Dňa otvorených dverí, ktoré SZŠ organizuje 2krát do roka. Počas tohto dňa záujemci o štúdium na našej škole žiaci 9. ročníka základnej školy so svojimi rodičmi budú mať jedinečnú šancu získať špecifickú zručnosť v prvej pomoci, ktorú si natrénujú na tréningovom externom defibrilátore a možno raz zachránia život človeku.