img
Útulok Tuláčik

Víťaz

#1

Celkový počet hlasov

0hlasov

Výška finančného príspevku

987
Príjemca príspevku

Útulok Tuláčik

Účel použitia príspevku

O príjemcovi príspevku

Útulok Tuláčik sídli v meste Brezno a je jedným z prvých útulkov pre opustených a týraných psíkov na Slovensku. Vďaka zakladateľom a ďalším členom, ktorí boli od začiatku odhodlaní zachraňovať opustené a týrané psíky sa im spoločnými silami podarilo vybudovať útulok, ktorí patrí medzi najznámejšie na Slovensku. Do roku 2020 sa v Tuláčikovi podarilo zachrániť okolo 5000 psíkov, ktoré si z útulku adoptovali noví majitelia a psíky tak našli nové domovy. Finančné prostriedky z grantu Nadácie Penta boli využité na materiálne vybavenie útulku, veterinárnu starostlivosť, krmivo, no predovšetkým na opravy po záplavách z jesene 2020.