img
VCI v diagnostike cervikáneho karcinómu

Víťaz

#69

Celkový počet hlasov

81hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Ambulancia ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve, Nemocnica Bory

Účel použitia príspevku

Kúpa ultrazvukového software “VCI with omniview”

O príjemcovi príspevku

Ambulancia sa zaoberá diagnostikou onkogynekologických ochorení. Ultrazvuk s programom VCI umožňuje presnejšiu diagnostiku najmä malých lézii malej panvy.