img
Vernisáž inklúzie

Víťaz

#100

Celkový počet hlasov

14hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ -Život na ruby.

Účel použitia príspevku

Vernisáž fotografii handicapovaných deti, pretaveneho do kalendara.

O príjemcovi príspevku

OZ-zamerane na prácu s rodinami handicapovaných deti, ženami v rizikovom tehotenstve.