img
Vláčik pre škôlkarov

Víťaz

#93

Celkový počet hlasov

17hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

OZ Zelená Deťom

Účel použitia príspevku

Grant bude využitý na výmenu vláčika - najobľúbenejšieho ale už staršieho hracieho prvku na škôlkarskom dvore, za nový.

O príjemcovi príspevku

OZ Zelená deťom pôsobí ako podporná organizácia pri MŠ Legerského. Spoločne so škôlkou zabezpečuje podporné aktivity pre deti po organizačnej aj finančnej stránke, ako napr. kultúrne a športové podujatia, divadielka, spoločné akcie pre deti a rodičov Naša škôlka je zameraná na dopravnú výchovu, preto napríklad na jej dvore nájdete dopravné ihrisko, pri vstupe bicyklové stojany. Najobľúbenejším prvkom nášho škôlkárskeho dvora je vláčik, ktorý je však už starý a škôlkarom slúži len vďaka pomoci a jeho opravám zo strany rodičov. Radi by sme tento hrací prvok vymenili za nový, odolnejší a bezpečnejší.