img
Volejbalové pomôcky pre mládež

Víťaz

#24

Celkový počet hlasov

870hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Volejbalový klub Šamorín o.z.

Účel použitia príspevku

Príspevok chceme využiť na nákup športových pomôcok potrebných v tréningovom procese

O príjemcovi príspevku

VK Šamorín je novým volejbalovým klubom, ktorý sa snaží rozšíriť komunitu tohto stále populárnejšieho športu. Cieľom klubu je prebudiť v deťoch aj v dospelých vášeň pre šport, pohyb a spolupatričnosť. Tento rok sme začali so systematickými tréningami mládeže. Radi by sme sa v budúcnosti stali plnohodnotným členom volejbalového hnutia a zapojili sa do ligových súťaží.