img
Vonkajšia oddychová zóna pre onko pacientov

Víťaz

#44

Celkový počet hlasov

374hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nemocnica na okraji mesta n.o. - MUDr. Alexandra Szabová (onkológ)

Účel použitia príspevku

Nákup lavičiek, stola a jednoduchá úprava terénu

O príjemcovi príspevku

Spríjemnenie pobytu onkologických pacientov a ich sprevádzajúcich príslušníkov vo vonkajších priestoroch nemocnice pred vchodom do onkologickej ambulancie. Cieľom je vytvorenie oddychovej zóny.