img
Vráťme deti k umeniu!

Víťaz

#15

Celkový počet hlasov

545hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Základná škola Gemerská 2, Košice

Účel použitia príspevku

Zakúpenie pódia na školský dvor, aby na čerstvom vzduchu mohli žiaci robiť to, čo ich baví a zmysluplne tráviť voľný čas

O príjemcovi príspevku

Súčasná pandemická situácia zastavila záujmovú činnosť na škole, a tým aj jej umeleckú činnosť. Škola je už pre žiakov len inštitúciou vzdelávania, keďže popoludňajšia činnosť krúžkov je pozastavená. Pred pandémiou sme so žiakmi organizovali množstvo vystúpení a akcií, kde sa stierali rozdiely medzi deťmi. Všetci spoločne pracovali na spoločnom výsledku, ktorý im priniesol dobrý pocit zo svojej práce i zo samého seba. Keďže nepredpokladáme, že v dohľadnej dobe bude možné v interiéroch organizovať akékoľvek akcie a náš školský dvor ponúka úžasný priestor pre ich konanie, chceli by sme škole zabezpečiť mobilné pódium. Žiaci by mohli opäť robiť to, čo ich baví a zmysluplne využívať voľný čas. Pri škole pracuje aj Občianske združenie rodičov, ktorí tieto aktivity podporujú a v prípade úspechu projektu tiež prispejú na zakúpenie mobilného pódia.
Naša základná škola Gemerská 2 je najstaršou základnou školou v Košiciach. Integruje žiakov zo špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ako prvá škola v meste začala integrovať nevidiacich a slabozrakých žiakov. Škola má vlastné CVČ, ktoré podporuje talenty školy v umeleckej, športovej i vedomostnej oblasti. Dlhoročnú tradíciu na škole majú umelecké súbory ako napríklad tanečné a folklórne súbory, spevácke zbory a muzikálový súbor. Žiaci pracujúci v týchto krúžkoch spolu s pedagógmi už vytvorili množstvo školských muzikálov a tematických vystúpení. Práve tieto aktivity podporovali aj upevňovanie vzťahov medzi školou, rodičmi a žiakmi.