img
Vrbové zákoutí

Víťaz

#74

Celkový počet hlasov

89hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Montessori základní škola Úsměv

Účel použitia príspevku

Tunel nebo altánek postavíme z proutí, ve vrbovém zákoutí chceme spočinouti. Zkrášlíme si zahradu, budeme mít zábavu.

O príjemcovi príspevku

V městě Havířov se jedná o jedinou alternativní základní školu. Stejný typ škol se nachazí v okolních městech. Naše škola je ojedinělá v tom, že zřizovatel je nezisková organizace a nejedná se tedy o ryzí bussines sféru. Škola funguje již pátým rokem a nás těší spokojené děti i rodiče, kteří se podílí na našem rozvoji. Výstupem projektu bude vrbové zákoutí pro děti.