img
VYBAVENÍ BADATELNY PRO VĚDCE Z PRVNÍHO STUPNĚ

Víťaz

#52

Celkový počet hlasov

248hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Základní škola Dolní Břežany

Účel použitia príspevku

Vybavení vědecké dílny pomůže k výchově mladých talentů. Laboratorní mikroskopy, skla, trvalé preparáty pro biologii..

O príjemcovi príspevku

Děti z prvního stupně nejen ve třídách s rozšířenou výukou milují vědu. Vybavení vědecké dílny pomůže k výchově mladých talentů. Grant bude použitý na sadu pomůcek jako je Laboratorní mikroskop, Sada trvalých preparátů pro biologii, Krycí a podložní mikroskopická sklíčka, Laboratorní plášť, Petriho misky s agarem pro kultivaci, Preparační souprava, Laboratorní sklo: odměrný válec, kádinky, sada zkumavek ve stojánku, třecí miska, Plastové pipety, Tavící pistole i Žákovské laboratorní deníky. Do knihovny potřebujeme Knowledge encyclopedia SPACE, Atlas hub, Atlas rostlin, Velká kniha mladého technika, Zázrak jménem voda nebo Senzační výbušné experimenty. Se všemi pomůckami budou pracovat žáci 1. stupně.