img
Výmena stoličiek v jedálni nemocnice

Víťaz

#68

Celkový počet hlasov

57hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Nemocnica Galanta

Účel použitia príspevku

Výmena 40 ročných stoličiek v zamestnaneckej jedálni pre skvalitnenie prostredia, v spolupráci s OZ Templars Slovakia.

O príjemcovi príspevku

OZ Templars Slovakia dlhodobo podporuje činnosť Nemocnice Galanta, patriacej do siete polikliník a nemocníc ProCare / Svet zdravia. Nemocnica by v spolupráci s templármi aj tento krát rada využila prostriedky z grantu Nadácie PENTA, na obnovu vybavenia zamestnaneckej jedálne. Nemocnica sa dlhodobo usiluje o získanie finančných prostriedkov na obmenu pôvodných 40 ročných stoličiek, avšak v tejto neľahkej dobe má vždy prednosť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a prostriedky určené na ňu. Nemocnica prijíma aj tento rok záväzok, že v prípade získania grantu, zdvojnásobí investíciu do projektu z vlastných zdrojov. Predpokladaná celková hodnota presahuje sumu 2250 €. Cieľom obmeny je spríjemnenie prostredia zamestnaneckej jedálne pre našich zamestnancov tak, aby počas obedovej prestávky mohli tráviť svoj krátky čas na odpočinok a jedenie v dôstojných spoločných priestoroch. Ďakujeme za Vašu podporu.