img
Výšok sa nebojíme!

Víťaz

#35

Celkový počet hlasov

656hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Rodičovské združenie K30

Účel použitia príspevku

Príspevok bude využitý na lezeckú stenu umiestnenú do svahu

O príjemcovi príspevku

Základná škola Kežmarská 30 sa nachádza na sídlisku Terasa v Košiciach. Časť areálu školy je vymedzená na šport a oddych. Je tu nedostatok oddychových parkových lavičiek, absentujú zariadenia na posilňovanie hornej časti tela. Žiakom našej školy dlhodobo chýba oddychovo-rekreačná voľnočasová zóna pre špecifické pohybové aktivity, ako je napr. šplh a lezenie.V našom Školskom klube máme 250 detí, ktoré každé popoludnie trávia pobyt na školskom ihrisku. K týmto deťom sa ešte pridajú žiaci z druhého stupňa, ktorí čakajú na popoludňajšie vyučovanie alebo si prídu zašportovať. Keďže sa snažíme, aby deti trávili väčšiu časť svojho voľného času vonku, potrebujeme im pripraviť prostredie vhodné na pohyb, šport a realizáciu. Naše školské ihrisko však nemá dostatočne veľkú rozlohu, preto sa postupne snažíme umiestňovať na ihrisko menšie komponenty, ktoré patria k súčastiam detských ihrísk. Preto sme sa rozhodli využiť šikmý svah, do ktorého by sa dala osadiť lezecká stena.