img
Výstroj pre florbalistov

Víťaz

#17

Celkový počet hlasov

922hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Florbalový klub Snina

Účel použitia príspevku

Príspevok by bol použitý na florbalové brankárske výstroje, hokejky set,tréningový agility set

O príjemcovi príspevku

Florbalový klub Snina, je amatérsky športový klub, ktorý založili dvaja nadšenci športu. Venujú sa deťom a mládeži, vymýšľajú pre nich rôzne podujatia a zúčastňujú sa súťaží vo florbale. Ako každý začínajúci klub, aj oni zápasia s nedostatkom podpory a hlavne financií. Keďže prevažná časť klubu sú poistenci Dôvery, obrátili sa na nás s prosbou o pomoc, keďže dianie sledujú a vedia, že naša poisťovňa dbá na zdravý životný štýl. O to viac, keď je to aktivita pre deti a mládež, ktorí sú v tejto dobe vystavení rôznym neduhom... preto zakladatelia obetujú svoj voľný čas a venujú ho zím, ktorí to najviac potrebujú. Prosím, prispejme na športové vyžitie týchto mladých ľudí, nech sa venujú niečomu plnohodnotnému a nezabíjajú svoj čas potulovaním s partiou.