img

Víťaz

#77

Celkový počet hlasov

53hlasov

Výška finančného príspevku

1000
Príjemca príspevku

Vzácne deti

Účel použitia príspevku

Rehabilitácie Lujzy v rehabilitačnom centre Adeli v Piešťanoch.

O príjemcovi príspevku

Lujza má od narodenia vrodenú vývojovú chybu mozgu a centrálnu tonusovú poruchu, je odkázaná na 24 h starostlivosť.